Photo.                Elizaveta Zahovaeva and Dmitriy Zolotov
Retouch.            Elizaveta Zahovaeva 
MUAH.               Irina Limonchenko 
Clothes.             Brand Nikonova  
Model.               Darina Kovaleva
Model agency.   Nika Models

Location.           ON FRIDAYS STUDIO