Photo.                Elizaveta Zahovaeva and Dmitriy Zolotov
Retouch.            Elizaveta Zahovaeva 
MUAH.              Irina Limonchenko  
Model.               Yaroslava Solovyanenko
Model agency.    Nika Models

Location.            ON FRIDAYS STUDIO